Trang Chủ / Hệ Thống / Linux / Hướng dẫn cài đặt Malware Detect trên centos 6

Hướng dẫn cài đặt Malware Detect trên centos 6

Rate this post

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cài repo :

32 bit : rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

64 bit : rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước 2: Download LMD :

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

Bước 3: install LMD :

tar -xzvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*
./install.sh

Bước 4: Cấu hình các thông số sau :

Bước 5 : update :

maldet -u -d

Bước 6 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản :

# quét thư mục toàn hệ thống :

maldet -a /
# Lịch biểu  :
Mặc định việc cấu hình LMD nằm ở thư mục : /etc/cron.daily/maldet và được chạy hàng ngày, update, quarantine .. và gửi kết quả hàng tuần vào mail nếu bạn đã cấu hình. Nếu bạn muốn cần add thêm gì thì vào đây để config.

Chỉnh sửa : Ping

Nguồn : Web

Lượt xem: 761

Vài Nét Về Tác Giả "Ping"

Tôi đam mê công nghệ nhất là về mảng Network và System . Tôi thích tìm hiểu học hỏi chuyên sâu về Linux và Windows . Sau vài năm làm việc ngoài bôn ba , tôi đã cùng 2 anh chị thân lập nên web sohoa24h.net để chia sẻ kinh nghiệm kiến thức tới những ai đam mê IT .

Gửi Phản Hồi